Algemeen
info@gelooft.com

Facebook
facebook.com/gelooftcom
facebook.com/echtewetenschap
facebook.com/Geloofsforum
facebook.com/Eindtijd

Redactie
redactie@gelooft.com
geloofsnieuws@yahoo.com

Geloofsvragen

Annemarieke
annemarieke@gelooft.com

Dirk
dirk@gelooft.com

Heidi Heerma
heidi@gelooft.com

Gebed (voor anderen)
Zit je met een persoonlijk probleem en ben je op zoek naar een (Christelijke) oplossing? Besef dan dat gebed het krachtigste wapen is dat je je maar kunt voorstellen! Immers in Mattheüs 7 staat: "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden en Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden".

Heb je een probleem, leg dat dan aan ons voor. Dit kan per mail of chat.

Giften
Gelooft.com is een onafhankelijke website. Giften hebben wij niet nodig. Wel selecteren wij regelmatig doelen die wel uw financiele steun nodig hebben:

Open Doors
Open Doors steunt Christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en Christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo'n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse Christenen betrekken bij de vervolgde kerk.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Deze organisatie ondersteunen?

Kijk op de website (Open Doors) voor meer informatie. Giften kunnen worden overgemaakt op:

IBAN NL08 INGB 0000 007733
t.n.v. Stichting Open Doors
Ermelo
Privacy
Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen. Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken. U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken. U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data). Wilt u niet meer op de hoogte gehouden worden, meldt u dan af via de link in onze nieuwsbrieven of zend ons een email. Dan worden uw gegevens uit onze administratie verwijderd. Door niet af te melden, bevestigt u dat u nog steeds de digitale nieuwsbrief en andere informatie van Gelooft.com wilt blijven ontvangen.


info@gelooft.com | Facebook